Nina Rung

Säsongens första kvinnliga statsminister är Nina Rung. Vi känner henne till vardags som kriminolog och debattör. Hon är initiativtagare till föreningen Huskurage som verkar för att få fler att agera vid våld i hemmet. Hon har också utrett brott åt Stockholmspolisen. 

Ett samtal om förebyggande arbete, könsroller och trygghet

När Nina Rung får leda rollen blir det mycket fokus på genus och förebyggande arbete mot våld och för ett tryggare Sverige. Nina Rung är utbildad genusvetenskap och lägger här fram konkreta åtgärder för hur vi borde arbeta för ett tryggare land att leva i. Vi pratar också om varför det är just män som begår våldsbrott och varför genusvetenskapen har det kämpigt år 2017.

Programledare är Anders Nyberg.