Joppe Philgren

Denna vecka är det den levande legenden Joppe Philgren som är statsminister för Sverige.

Joppe Philgren känner vi till vardags som mannen bakom sina solglasögon. Han är sångare och gitarrist i gruppen Docenterna och har tidigare varit programledare och TV-reporter för bland annat Packat & Klart, En svensk tiger och Motorjournalen.

Idag är han verksamhetsledare för organisationen Svensk Live som verkar för en bättre kulturpolitik och livemusik i Sverige.

Samtal om miljön, staten och kapitalet

När statsminister Philgren styr landet är det fullt fokus på miljön. Jag funderade länge på om jag skulle ha ett eller två mål som statsminister och landade i två, miljön som nummer ett och kreativitet som nummer två.

Samtalet leder vidare in på statens roll och bollas snabbt över till Joppes nuvarande verksamhet och vill se inte bara kulturpolitiken, utan hela politiken som genreneutral. Vi pratar också om en övre gräns för hur mycket kapital man får ha, så det blir ett klassiskt samtal om staten och kapitalet.

Programledare för podden är Anders Nyberg.